​​​​Aanmelden kunstenaar

JaNee

2019201820172016 of eerderNooit


Voorwaarden

Je bent op een professionele manier werkzaam als kunstenaar en je kunt voldoende werk tonen.

Je atelier/expositieruimte ligt binnen de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten, is goed bereikbaar, heeft een professionele uitstraling en is geschikt om aantallen bezoekers te ontvangen of je exposeert bij een collega kunstenaar in één van genoemde gemeenten. Voorkeur gaat uit naar het clusteren van deelnemers: meer deelnemers op minder locaties.

Indien er één of meerdere kunstenaar(s) mee wil(len) doen in jouw atelier dan dient deze kunstenaar(s) zich ook als deelnemer aan te melden.

Als hij/zij nog niet is geballoteerd dan dient dit eerst te gebeuren.

Is de kunstenaar bekend dan moet hij/zij het bedrag van € 100,– voldoen.

Het is dus niet toegestaan dat kunstwerken van niet-deelnemers aanwezig zijn in je atelier.

De Kunstroute vindt ieder jaar plaats in het eerste weekeinde van september in de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek. In de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten  is dat het tweede weekeinde in september. Algemene openingstijden op zaterdag en zondag zijn van 11.00 tot 17.00 uur. De mogelijkheid bestaat om niet beide dagen mee te doen (wel op je website vermelden wanneer het atelier geopend/gesloten is). 

Je ontvangt bezoekers en geeft hen, indien mogelijk, een indruk van je werkwijze door middel van demonstraties. Daarnaast houd je een bezoekersregistratie bij. De aantallen bezoekers (en de woonplaatsen van de bezoekers) zijn benodigd voor het jaarverslag ten behoeve van de sponsoren.

Bij nieuwe deelnemers en bij kunstenaars die zich na een onderbreking van drie jaar opnieuw aanmelden vindt ballotage plaats.

De ballotagecommissie brengt altijd een bezoek aan de kandidaat-deelnemers. Zij doet dit samen met een lid van het bestuur.

 Het werk wordt getoetst aan de volgende criteria:

   • techniek en materiaalbeheersing;
   • verbeelding- en zeggingskracht;
   • persoonlijke beeldtaal: samenhang in compositie, vormgevoel, kleurgebruik, contrast licht/donker, textuur en structuur;
   • oorspronkelijkheid en ontwikkeling als zelfstandig werkend kunstenaar over een langere periode.

 

Voor galeries geldt:

   • professionaliteit;
   • een gevarieerd aanbod aanwezig in de galerie;
   • kwaliteit van het aanbod;
   • continuïteit van de galerie.

 

Verder is belangrijk:

   • ambitie en ontwikkeling van de kunstenaar;
   • toegankelijkheid van het atelier voor het publiek.

 

Het bestuur heeft geen invloed op de uitslag van de ballotage.

Daarnaast wordt tijdens de Kunstroute door de ballotagecommissie steekproefsgewijs een bezoek gebracht aan deelnemende kunstenaars en galeries om te zien of nog steeds wordt voldaan aan de criteria. Op de hieruit voortvloeiende conclusies van de ballotagecommissie heeft het bestuur ook geen invloed.

 

De kunstenaar geeft toestemming voor het opslaan van relevante persoonsgegevens. Tevens geeft men, door mee te doen met de Kunstroute, toestemming voor het plaatsen van identificeerbare foto’s op de website of sociale media.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:

 • voor kunstenaars: € 100,–
 • voor galeries: € 150,–
 • voor galeries die onderdeel zijn van een instelling € 100,–

over te maken vóór 25 februari op rekeningnummer NL75 ABNA 0505 3641 66 t.n.v. Kunstroute Noordwest-Veluwe onder vermelding van je naam en Kunstroute Noordwest-Veluwe 2020. 

Naast publiciteit in de media worden boekjes en posters gemaakt.

Van jou wordt verwacht dat je actief deelneemt aan de verspreiding hiervan en dat je reclame maakt voor de Kunstroute.  Voor de “vindbaarheid” van de ateliers zijn vlaggen, routeborden en een aantal beachflags beschikbaar. Het aantal benodigde vlaggen en routeborden wordt door jouzelf bepaald. Vlaggen en routeborden zijn te koop voor € 10,– per stuk. Beachflags blijven eigendom van de Stichting, hiervoor is een pacht verschuldigd van €  100,–.

Er word van je verwacht dat je deelneemt aan de informatie- en evaluatiebijeenkomst en dat je zelf de boekjes en posters ophaalt. Ben je verhinderd, regel deze zaken dan met een andere deelnemer. Deelname aan de evaluatie- bijeenkomst is van groot belang om zoveel mogelijk verbeterpunten voor het nieuwe jaar te bespreken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Privacy beleid