Ballotage Kunstroute Noordwest Veluwe

Het bestuur van de “Kunstroute Noordwest Veluwe” streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van de kunstuitingen. Om het niveau te kunnen waarborgen hanteert het bestuur bij toelating ballotage. Dat betekent dat alle deelnemende kunstenaars geballoteerd zijn. De beoordeling vindt, in opdracht van het bestuur, plaats door de ‘ballotagecommissie’.

Deze commissie beoordeelt of de kunstenaar voldoet aan de gestelde criteria. De beoordeling vindt plaats aan de hand van het getoonde werk, opgedaan in een gesprek met de kunstenaar en het atelierbezoek.

Bij nieuwe deelnemers en bij kunstenaars die zich na een onderbreking van  drie jaar opnieuw aanmelden vindt ballotage plaats. De ballotagecommissie brengt altijd een bezoek aan de kandidaat-deelnemers. 

Het werk wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • Techniek en materiaalbeheersing;
  • Verbeelding- en zeggingskracht;
  • Persoonlijke beeldtaal:
    • Samenhang in compositie, vormgevoel, kleurgebruik, contrast licht/donker, textuur en structuur;
  • Oorspronkelijkheid en ontwikkeling als zelfstandig werkend kunstenaar over een langere periode.

Verder is belangrijk:

  • ambitie en ontwikkeling van de kunstenaar;
  • toegankelijkheid van het atelier voor het publiek.

De ballotagecommissie brengt een advies uit aan het bestuur. Je krijgt binnen 10 dagen van de voorzitter van de ballotagecommissie de uitslag.

Heb je vragen of wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar