Ballotage

Het bestuur van de “Kunstroute Noordwest Veluwe” streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van de kunstuitingen. Om het niveau te kunnen waarborgen hanteert het bestuur bij toelating ballotage. Dat betekent dat alle deelnemende kunstenaars geballoteerd zijn. De beoordeling vindt, in opdracht van het bestuur, plaats door de ‘ballotagecommissie’.

Deze commissie beoordeelt of de kunstenaar voldoet aan de gestelde criteria. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van het werk. De mate van professionaliteit van de kunstenaar wordt daarbij meegewogen.

Beoordelingscriteria
De toelating wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

   1. Achtergrond van de kunstenaar.
   2. Mate van professionaliteit.
   3. De kwaliteit en zeggingskracht van het werk.

De beoordeling vindt plaats aan de hand van het getoonde werk, opgedaan in een gesprek met de kunstenaar en het atelierbezoek.

De volgende vragen komen aan bod bij het beoordelen van de kwaliteit van het werk van de kunstenaar:

  • Originaliteit. Hebben de kunstwerken voldoende eigenheid?
  • Ontwikkeling. Zit er een ontwikkeling in de kunstwerken of zijn de kunstwerken een variant van elkaar?
  • Techniek. Wordt de technische vakbekwaamheid goed toegepast of is het ontbreken van vaktechnische vaardigheid op een hinderlijke manier zichtbaar?
  • Gelaagdheid. Wat is het verhaal achter het kunstwerk? Is de kunstenaar in staat over het eigen werk te reflecterenzijn